عمده کسانی که موسسات مالی را تاسیس کردند از مسئولان هستند/ مردم به دولت مورد حمایت اصلاحات اعتراض کردند

عمده کسانی که موسسات مالی را تاسیس کردند از مسئولان هستند/ مردم به دولت مورد حمایت اصلاحات اعتراض کردند
نماینده مردم طرقبه در مجلس گفت: همه مردم تاکید دارند که اموال مسئولین باید اعلام شود، ولی این اصل تاکنون اجرایی نشده و همین فساد درست کرده است.

عمده کسانی که موسسات مالی را تاسیس کردند از مسئولان هستند/ مردم به دولت مورد حمایت اصلاحات اعتراض کردند

نماینده مردم طرقبه در مجلس گفت: همه مردم تاکید دارند که اموال مسئولین باید اعلام شود، ولی این اصل تاکنون اجرایی نشده و همین فساد درست کرده است.
عمده کسانی که موسسات مالی را تاسیس کردند از مسئولان هستند/ مردم به دولت مورد حمایت اصلاحات اعتراض کردند

ممکن است بپسندید...