ناپدید شدن یک قایق ماهیگیری روسی با ۲۱ سرنشین در آب‌های ژاپن

ناپدید شدن یک قایق ماهیگیری روسی با ۲۱ سرنشین در آب‌های ژاپن
راه‌های ارتباطی با یک قایق روسی دارای ۲۱ سرنشین در دریای ژاپن قطع شده است و عملیات جست‌وجو برای یافتن آن در حال انجام است.

ناپدید شدن یک قایق ماهیگیری روسی با ۲۱ سرنشین در آب‌های ژاپن

راه‌های ارتباطی با یک قایق روسی دارای ۲۱ سرنشین در دریای ژاپن قطع شده است و عملیات جست‌وجو برای یافتن آن در حال انجام است.
ناپدید شدن یک قایق ماهیگیری روسی با ۲۱ سرنشین در آب‌های ژاپن

ممکن است بپسندید...