پاریس: مذاکرات وین آخرین امید برای حل سیاسی بحران در سوریه است

پاریس: مذاکرات وین آخرین امید برای حل سیاسی بحران در سوریه است
وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که مذاکرات دو روز آینده درباره سوریه در وین اتریش را «آخرین امید» برای حل سیاسی بحران در این کشور می داند.

پاریس: مذاکرات وین آخرین امید برای حل سیاسی بحران در سوریه است

وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که مذاکرات دو روز آینده درباره سوریه در وین اتریش را «آخرین امید» برای حل سیاسی بحران در این کشور می داند.
پاریس: مذاکرات وین آخرین امید برای حل سیاسی بحران در سوریه است

ممکن است بپسندید...