پیروزی مهم و خانگی سایپا مقابل پدیده

پیروزی مهم و خانگی سایپا مقابل پدیده
دیدار تیم‌های سایپا و پدیده با برتری تیم میزبان به پایان رسید.

پیروزی مهم و خانگی سایپا مقابل پدیده

دیدار تیم‌های سایپا و پدیده با برتری تیم میزبان به پایان رسید.
پیروزی مهم و خانگی سایپا مقابل پدیده

ممکن است بپسندید...