پیگیر مطالبات دانشجومعلمان و لایحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری باشید

پیگیر مطالبات دانشجومعلمان و لایحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری باشید
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین در نامه‌ای خطاب به داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز خواستار پیگیری مجلس در موضوع لایحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری شد.

پیگیر مطالبات دانشجومعلمان و لایحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری باشید

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین در نامه‌ای خطاب به داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز خواستار پیگیری مجلس در موضوع لایحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری شد.
پیگیر مطالبات دانشجومعلمان و لایحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری باشید

ممکن است بپسندید...