«گاز» جان دو نفر را در تهران گرفت

«گاز» جان دو نفر را در تهران گرفت
سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: دو نفر بر اثر انتشار گاز مونوکسید کربن در تهران جان خود را از دست دادند.

«گاز» جان دو نفر را در تهران گرفت

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: دو نفر بر اثر انتشار گاز مونوکسید کربن در تهران جان خود را از دست دادند.
«گاز» جان دو نفر را در تهران گرفت

ممکن است بپسندید...