آمریکا داعش را به افغانستان می‌برد

آمریکا داعش را به افغانستان می‌برد
وزیر اسبق دفاع اعلام کرد که پس از شکست داعش در سوریه و عراق، آمریکایی‌ها قصد دارند عناصر داعش را به افغانستان و آسیای میانه منتقل کنند.

آمریکا داعش را به افغانستان می‌برد

وزیر اسبق دفاع اعلام کرد که پس از شکست داعش در سوریه و عراق، آمریکایی‌ها قصد دارند عناصر داعش را به افغانستان و آسیای میانه منتقل کنند.
آمریکا داعش را به افغانستان می‌برد

ممکن است بپسندید...