ارتقای رتبه اعتباری ایران در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی ریسک

ارتقای رتبه اعتباری ایران در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی ریسک
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس اعلام رسمی کمیته مسئول رتبه‌بندی ریسک کشور‌های دنیا در OECD، رتبه اعتباری کشورمان به ۵ ارتقا پیدا کرد.

ارتقای رتبه اعتباری ایران در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی ریسک

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس اعلام رسمی کمیته مسئول رتبه‌بندی ریسک کشور‌های دنیا در OECD، رتبه اعتباری کشورمان به ۵ ارتقا پیدا کرد.
ارتقای رتبه اعتباری ایران در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی ریسک

ممکن است بپسندید...