اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵

اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵
سازمان برنامه و بودجه با صدور اطلاعیه‌ای، به اظهارات رئیس دیوان محاسبات در خصوص گزارش تفریغ بودجه ۹۵ واکنش نشان داد.

اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵

سازمان برنامه و بودجه با صدور اطلاعیه‌ای، به اظهارات رئیس دیوان محاسبات در خصوص گزارش تفریغ بودجه ۹۵ واکنش نشان داد.
اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵

ممکن است بپسندید...