اما و اگر‌های اخذ عوارض در بزرگراه‌های پایتخت/ اگر شورا موافقت کند مطالعات بر روی این طرح آغاز خواهد شد

اما و اگر‌های اخذ عوارض در بزرگراه‌های پایتخت/ اگر شورا موافقت کند مطالعات بر روی این طرح آغاز خواهد شد
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر گفت: اگر طرح اخذ عوارض در برخی بزرگراه های شهر تهران با موافقت اعضای شورا روبرو شود، مطالعه شهرداری بر روی آن آغاز خواهد شد.

اما و اگر‌های اخذ عوارض در بزرگراه‌های پایتخت/ اگر شورا موافقت کند مطالعات بر روی این طرح آغاز خواهد شد

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر گفت: اگر طرح اخذ عوارض در برخی بزرگراه های شهر تهران با موافقت اعضای شورا روبرو شود، مطالعه شهرداری بر روی آن آغاز خواهد شد.
اما و اگر‌های اخذ عوارض در بزرگراه‌های پایتخت/ اگر شورا موافقت کند مطالعات بر روی این طرح آغاز خواهد شد

ممکن است بپسندید...