برانکو می‌تواند از آقا معلم انتقام بگیرد؟/ پرسپولیس با حضور بشار رسن شاداب می‌شود

برانکو می‌تواند از آقا معلم انتقام بگیرد؟/ پرسپولیس با حضور بشار رسن شاداب می‌شود
صدرنشین لیگ برتر که با شروع نیم‌فصل دوم، روند سینوسی و یک در میان در کسب پیروزی را برای خود ثبت کرده، دوباره باید مقابل پیکان در این فصل به میدان برود.

برانکو می‌تواند از آقا معلم انتقام بگیرد؟/ پرسپولیس با حضور بشار رسن شاداب می‌شود

صدرنشین لیگ برتر که با شروع نیم‌فصل دوم، روند سینوسی و یک در میان در کسب پیروزی را برای خود ثبت کرده، دوباره باید مقابل پیکان در این فصل به میدان برود.
برانکو می‌تواند از آقا معلم انتقام بگیرد؟/ پرسپولیس با حضور بشار رسن شاداب می‌شود

ممکن است بپسندید...