برجام ثابت کرد هرجا کوتاه بیائیم مشکلات حل نمی‌شود

برجام ثابت کرد هرجا کوتاه بیائیم مشکلات حل نمی‌شود
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: برای همه در موضوع برجام ثابت شد که هرجا کوتاه بیائیم مشکلات حل نمی‌شود.

برجام ثابت کرد هرجا کوتاه بیائیم مشکلات حل نمی‌شود

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: برای همه در موضوع برجام ثابت شد که هرجا کوتاه بیائیم مشکلات حل نمی‌شود.
برجام ثابت کرد هرجا کوتاه بیائیم مشکلات حل نمی‌شود

ممکن است بپسندید...