دستیار کی‌روش: تیم ملی مهمتر است یا لیگ قهرمانان آسیا؟/ کسب نتیجه خوب برابر مراکش در‌ها را برای رویا‌های بیشتر باز می‌کند

دستیار کی‌روش: تیم ملی مهمتر است یا لیگ قهرمانان آسیا؟/ کسب نتیجه خوب برابر مراکش در‌ها را برای رویا‌های بیشتر باز می‌کند
مربی تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید در سال جام جهانی باید کمی اولویت‌ها تغییر کند و تیم ملی اولویت درجه یک فوتبال ایران باشد.

دستیار کی‌روش: تیم ملی مهمتر است یا لیگ قهرمانان آسیا؟/ کسب نتیجه خوب برابر مراکش در‌ها را برای رویا‌های بیشتر باز می‌کند

مربی تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید در سال جام جهانی باید کمی اولویت‌ها تغییر کند و تیم ملی اولویت درجه یک فوتبال ایران باشد.
دستیار کی‌روش: تیم ملی مهمتر است یا لیگ قهرمانان آسیا؟/ کسب نتیجه خوب برابر مراکش در‌ها را برای رویا‌های بیشتر باز می‌کند

ممکن است بپسندید...