رفتار دوگانه وینفرد شفر در قبال ۸ شاکی

رفتار دوگانه وینفرد شفر در قبال ۸ شاکی
وینفرد شفر سرمربی تیم فوتبال استقلال در حالی خود را حامی مجتبی جباری هافبک کنارگذاشته استقلال معرفی می‌کرد که در خفا نامه عدم نیاز او را به باشگاه زده بود.

رفتار دوگانه وینفرد شفر در قبال ۸ شاکی

وینفرد شفر سرمربی تیم فوتبال استقلال در حالی خود را حامی مجتبی جباری هافبک کنارگذاشته استقلال معرفی می‌کرد که در خفا نامه عدم نیاز او را به باشگاه زده بود.
رفتار دوگانه وینفرد شفر در قبال ۸ شاکی

ممکن است بپسندید...