هیچ ردپایی از کمک‌های سلبریتی‌ها در کرمانشاه نیست

هیچ ردپایی از کمک‌های سلبریتی‌ها در کرمانشاه نیست
با گذشت بیش از دوماه از زلزله و روند کمک‌رسانی و کمرنگ شدن تب ابتدایی کمک‌رسانی‌های عمومی و نمایان شدن وجوه دیگری از مشکلات مردم و عدم‌کفایت کمک‌رسانی‌های دولتی، انتظارات و مطالبه‌گری‌ها از این افراد آغاز شد.

هیچ ردپایی از کمک‌های سلبریتی‌ها در کرمانشاه نیست

با گذشت بیش از دوماه از زلزله و روند کمک‌رسانی و کمرنگ شدن تب ابتدایی کمک‌رسانی‌های عمومی و نمایان شدن وجوه دیگری از مشکلات مردم و عدم‌کفایت کمک‌رسانی‌های دولتی، انتظارات و مطالبه‌گری‌ها از این افراد آغاز شد.
هیچ ردپایی از کمک‌های سلبریتی‌ها در کرمانشاه نیست

ممکن است بپسندید...