کوچولوی تکنیکی استقلال از نیمه نهایی جام حذفی محروم شد

کوچولوی تکنیکی استقلال از نیمه نهایی جام حذفی محروم شد
مهاجم جوان تیم استقلال از بازی تیمش در جام حذفی مقابل نفت آبادان محروم است.

کوچولوی تکنیکی استقلال از نیمه نهایی جام حذفی محروم شد

مهاجم جوان تیم استقلال از بازی تیمش در جام حذفی مقابل نفت آبادان محروم است.
کوچولوی تکنیکی استقلال از نیمه نهایی جام حذفی محروم شد

ممکن است بپسندید...