آمریکا “داعش” را به افغانستان می‌برد؟

آمریکا “داعش” را به افغانستان می‌برد؟
وزیر اسبق دفاع اعلام کرد که پس از شکست داعش در سوریه و عراق، آمریکایی‌ها قصد دارند عناصر داعش را به افغانستان و آسیای میانه منتقل کنند.

آمریکا “داعش” را به افغانستان می‌برد؟

وزیر اسبق دفاع اعلام کرد که پس از شکست داعش در سوریه و عراق، آمریکایی‌ها قصد دارند عناصر داعش را به افغانستان و آسیای میانه منتقل کنند.
آمریکا “داعش” را به افغانستان می‌برد؟

ممکن است بپسندید...