اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیراز

اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیراز
مراسم اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیراز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریس جمهور و جمعی از وزرا و اعضاء هیئت دولت در شیراز برگزار شد.

اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیراز

مراسم اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیراز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریس جمهور و جمعی از وزرا و اعضاء هیئت دولت در شیراز برگزار شد.
اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیراز

ممکن است بپسندید...