افت ۱۶۶ واحدی شاخص در نخستین روز هفته

افت ۱۶۶ واحدی شاخص در نخستین روز هفته
شاخص کل بورس در پایان نخستین روز معاملاتی هفته با ۱۶۶ واحد کاهش به ۹۹ هزار و ۳۵۵ واحد رسید.

افت ۱۶۶ واحدی شاخص در نخستین روز هفته

شاخص کل بورس در پایان نخستین روز معاملاتی هفته با ۱۶۶ واحد کاهش به ۹۹ هزار و ۳۵۵ واحد رسید.
افت ۱۶۶ واحدی شاخص در نخستین روز هفته

ممکن است بپسندید...