انتقاد وزارت خارجه ترکیه از اظهارات ترامپ در مورد قدس

انتقاد وزارت خارجه ترکیه از اظهارات ترامپ در مورد قدس
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد قدس انتقاد کرد.

انتقاد وزارت خارجه ترکیه از اظهارات ترامپ در مورد قدس

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد قدس انتقاد کرد.
انتقاد وزارت خارجه ترکیه از اظهارات ترامپ در مورد قدس

ممکن است بپسندید...