اگر اروپایی‌ها خسارت‌های خروج آمریکا را بپردازند «برجام بدون آمریکا» ادامه خواهد یافت

اگر اروپایی‌ها خسارت‌های خروج آمریکا را بپردازند «برجام بدون آمریکا» ادامه خواهد یافت
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: اگر آمریکایی‌ها از برجام خارج شوند و ۵ کشور دیگر آمریکا را همراهی کنند، برجام متوقف خواهد شد.

اگر اروپایی‌ها خسارت‌های خروج آمریکا را بپردازند «برجام بدون آمریکا» ادامه خواهد یافت

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: اگر آمریکایی‌ها از برجام خارج شوند و ۵ کشور دیگر آمریکا را همراهی کنند، برجام متوقف خواهد شد.
اگر اروپایی‌ها خسارت‌های خروج آمریکا را بپردازند «برجام بدون آمریکا» ادامه خواهد یافت

ممکن است بپسندید...