«بهروز ابطحی» رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی شد

«بهروز ابطحی» رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی بهروز ابطحی را به سمت رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی منصوب کرد.

«بهروز ابطحی» رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی بهروز ابطحی را به سمت رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی منصوب کرد.
«بهروز ابطحی» رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی شد

ممکن است بپسندید...