تیراندازی در باشگاه شبانه در برزیل ۱۸ کشته و زخمی بر جای گذاشت

تیراندازی در باشگاه شبانه در برزیل ۱۸ کشته و زخمی بر جای گذاشت
پلیس برزیل از تیراندازی در یک باشگاه شبانه در منطقه «فورتالزا» با دست کم ۱۸ کشته و زخمی خبر داد.

تیراندازی در باشگاه شبانه در برزیل ۱۸ کشته و زخمی بر جای گذاشت

پلیس برزیل از تیراندازی در یک باشگاه شبانه در منطقه «فورتالزا» با دست کم ۱۸ کشته و زخمی خبر داد.
تیراندازی در باشگاه شبانه در برزیل ۱۸ کشته و زخمی بر جای گذاشت

ممکن است بپسندید...