جهاد ادامه دارد/ پیگیری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان دو خانواده بی‌سرپناه را خانه‌دار کرد

جهاد ادامه دارد/ پیگیری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان دو خانواده بی‌سرپناه را خانه‌دار کرد
پیرمرد و پیرزن لاهیجانی زندگی بسیار سختی را در سرما و گرمای هوا سپری می‌کردند و با توجه به شرایط آب و هوایی گیلان امکان داشت با بارندگی شدید و سیل محل سکونت مخروبه آن‌ها به طور کامل تخریب شود…

جهاد ادامه دارد/ پیگیری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان دو خانواده بی‌سرپناه را خانه‌دار کرد

پیرمرد و پیرزن لاهیجانی زندگی بسیار سختی را در سرما و گرمای هوا سپری می‌کردند و با توجه به شرایط آب و هوایی گیلان امکان داشت با بارندگی شدید و سیل محل سکونت مخروبه آن‌ها به طور کامل تخریب شود…
جهاد ادامه دارد/ پیگیری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان دو خانواده بی‌سرپناه را خانه‌دار کرد

ممکن است بپسندید...