مشارکت استاد موسیقی ایران در «کار کثیفِ» معصومی

مشارکت استاد موسیقی ایران در «کار کثیفِ» معصومی
روابط عمومی فیلم «کار کثیف» می‌گوید خبر‌هایی که پیش‌تر در مورد آهنگساز و تدوینگر این فیلم منتشر شده صحت ندارد و حسین علیزاده و حسین زندباف این دو کار را بر عهده گرفته‌اند.

مشارکت استاد موسیقی ایران در «کار کثیفِ» معصومی

روابط عمومی فیلم «کار کثیف» می‌گوید خبر‌هایی که پیش‌تر در مورد آهنگساز و تدوینگر این فیلم منتشر شده صحت ندارد و حسین علیزاده و حسین زندباف این دو کار را بر عهده گرفته‌اند.
مشارکت استاد موسیقی ایران در «کار کثیفِ» معصومی

ممکن است بپسندید...