پذیرش استاد رد صلاحیت شده خلاف قانون است

پذیرش استاد رد صلاحیت شده خلاف قانون است
رئیس مرکز جذب وزارت علوم از انتقال یکی از اساتید رد صلاحیت شده به یکی از دانشگاه‌های برتر خبرداد و گفت: این دانشگاه بدون دلیل از این فرد حمایت کرده و رای مرکز جذب را نادیده می‌گیرد.

پذیرش استاد رد صلاحیت شده خلاف قانون است

رئیس مرکز جذب وزارت علوم از انتقال یکی از اساتید رد صلاحیت شده به یکی از دانشگاه‌های برتر خبرداد و گفت: این دانشگاه بدون دلیل از این فرد حمایت کرده و رای مرکز جذب را نادیده می‌گیرد.
پذیرش استاد رد صلاحیت شده خلاف قانون است

ممکن است بپسندید...