پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد

پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد
پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود.

پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد

پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود.
پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد

ممکن است بپسندید...