اروپا تعهدش را درقبال برجام عملاً اثبات کند/ حضرات از ترس آمریکا حتی جرأت لغو تحریم‌ها را هم ندارند

اروپا تعهدش را درقبال برجام عملاً اثبات کند/ حضرات از ترس آمریکا حتی جرأت لغو تحریم‌ها را هم ندارند
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اروپایی‌ها باید عملا در برابر آمریکا بایستند و هیچ ترس و واهمه‌ای از این کشور نداشته باشند و به تعهدات شان در برجام عمل کنند.

اروپا تعهدش را درقبال برجام عملاً اثبات کند/ حضرات از ترس آمریکا حتی جرأت لغو تحریم‌ها را هم ندارند

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اروپایی‌ها باید عملا در برابر آمریکا بایستند و هیچ ترس و واهمه‌ای از این کشور نداشته باشند و به تعهدات شان در برجام عمل کنند.
اروپا تعهدش را درقبال برجام عملاً اثبات کند/ حضرات از ترس آمریکا حتی جرأت لغو تحریم‌ها را هم ندارند

ممکن است بپسندید...