بازداشت رهبر مخالفان روسیه همزمان با برپایی اعتراضات در شهر‌های مختلف

بازداشت رهبر مخالفان روسیه همزمان با برپایی اعتراضات در شهر‌های مختلف
پلیس مسکو همزمان با برپایی اعتراضات در شهر‌های مختلف روسیه، رهبر مخالفان این کشور را بازداشت کرد.

بازداشت رهبر مخالفان روسیه همزمان با برپایی اعتراضات در شهر‌های مختلف

پلیس مسکو همزمان با برپایی اعتراضات در شهر‌های مختلف روسیه، رهبر مخالفان این کشور را بازداشت کرد.
بازداشت رهبر مخالفان روسیه همزمان با برپایی اعتراضات در شهر‌های مختلف

ممکن است بپسندید...