بعید است فردا ادارات استان تهران تعطیل شود

بعید است فردا ادارات استان تهران تعطیل شود
استاندار تهران گفت: بعید می‌دانم ادارات استان تهران فردا تعطیل شود. درباره تأخیر آغاز به کار ادارات نیز هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

بعید است فردا ادارات استان تهران تعطیل شود

استاندار تهران گفت: بعید می‌دانم ادارات استان تهران فردا تعطیل شود. درباره تأخیر آغاز به کار ادارات نیز هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.
بعید است فردا ادارات استان تهران تعطیل شود

ممکن است بپسندید...