توقف قطار مشهد تهران سرگردانی مسافران را رقم زد/دستگاه های امدادی و وزارت راه برای کمک به مردم بشتابند

توقف قطار مشهد تهران سرگردانی مسافران را رقم زد/دستگاه های امدادی و وزارت راه برای کمک به مردم بشتابند
رئیس کمیسیون عمران مجلس، از سرگردانی مسافران قطار متوقف شده در حوالی تهران انتقاد کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقص وارده برای قطار متوقف شده هر چه سریع تر ورود کند.

توقف قطار مشهد تهران سرگردانی مسافران را رقم زد/دستگاه های امدادی و وزارت راه برای کمک به مردم بشتابند

رئیس کمیسیون عمران مجلس، از سرگردانی مسافران قطار متوقف شده در حوالی تهران انتقاد کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقص وارده برای قطار متوقف شده هر چه سریع تر ورود کند.
توقف قطار مشهد تهران سرگردانی مسافران را رقم زد/دستگاه های امدادی و وزارت راه برای کمک به مردم بشتابند

ممکن است بپسندید...