ثبت‌نام جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی آ‎غاز شد

ثبت‌نام جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی آ‎غاز شد
ثبت نام بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت آغاز شد و علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه جشنواره قرآن و عترت مراجعه کنند.

ثبت‌نام جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی آ‎غاز شد

ثبت نام بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت آغاز شد و علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه جشنواره قرآن و عترت مراجعه کنند.
ثبت‌نام جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی آ‎غاز شد

ممکن است بپسندید...