جلسه روسای دانشگاه‌های شهر تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جلسه روسای دانشگاه‌های شهر تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: روز گذشته جلسه‌ای میان روسای دانشگاه‌های شهر تهران و ۱۲ نفر از نمایندگان تهرانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

جلسه روسای دانشگاه‌های شهر تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: روز گذشته جلسه‌ای میان روسای دانشگاه‌های شهر تهران و ۱۲ نفر از نمایندگان تهرانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
جلسه روسای دانشگاه‌های شهر تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

ممکن است بپسندید...