خبر عجیب رسانه‌های عربستانی درباره استقلال

خبر عجیب رسانه‌های عربستانی درباره استقلال
یک روزنامه عربستانی بعد از قطعی شدن لغو بازی در کشور بی طرف در لیگ قهرمانان آسیا خبری را از باشگاه استقلال تهران منتشر کرده است.

خبر عجیب رسانه‌های عربستانی درباره استقلال

یک روزنامه عربستانی بعد از قطعی شدن لغو بازی در کشور بی طرف در لیگ قهرمانان آسیا خبری را از باشگاه استقلال تهران منتشر کرده است.
خبر عجیب رسانه‌های عربستانی درباره استقلال

ممکن است بپسندید...