رئیس جمهوری آلمان با پادشاه اردن دیدار کرد

رئیس جمهوری آلمان با پادشاه اردن دیدار کرد
رئیس جمهوری آلمان که به اردن سفر کرده است، با پادشاه این کشور دیدار و در مورد مسائل منطقه از جمله قدس رایزنی کرد.

رئیس جمهوری آلمان با پادشاه اردن دیدار کرد

رئیس جمهوری آلمان که به اردن سفر کرده است، با پادشاه این کشور دیدار و در مورد مسائل منطقه از جمله قدس رایزنی کرد.
رئیس جمهوری آلمان با پادشاه اردن دیدار کرد

ممکن است بپسندید...