فرودگاه مهرآباد برف روبی شد/ انجام پرواز به شرط افزایش دید

فرودگاه مهرآباد برف روبی شد/ انجام پرواز به شرط افزایش دید
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران گفت: باند فرودگاه مهرآباد برف روبي شده است­ و به محض افزايش ديد و تقاضايي شرکتهاي هواپيمايي پروازها صورت مي گيرد.

فرودگاه مهرآباد برف روبی شد/ انجام پرواز به شرط افزایش دید

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران گفت: باند فرودگاه مهرآباد برف روبي شده است­ و به محض افزايش ديد و تقاضايي شرکتهاي هواپيمايي پروازها صورت مي گيرد.
فرودگاه مهرآباد برف روبی شد/ انجام پرواز به شرط افزایش دید

ممکن است بپسندید...