فعالیت ۲ هزار نیروی خدمات شهری از شب گذشته/ شهرداری تهران آمادگی مدیریت وضعیت یخ زدگی را دارد

فعالیت ۲ هزار نیروی خدمات شهری از شب گذشته/ شهرداری تهران آمادگی مدیریت وضعیت یخ زدگی را دارد
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: حدود هزار و ۲۰۰ خودرو که اغلب مکانیزه هستند و نزدیک به ۲ هزار نیروی خدمات شهری به غیر از نیرو‌هایی که وظیفه رفت و روب شهر را برعهده دارند از شب گذشته در مناطق ۲۲ گانه مشغول به کار بوده اند.

فعالیت ۲ هزار نیروی خدمات شهری از شب گذشته/ شهرداری تهران آمادگی مدیریت وضعیت یخ زدگی را دارد

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: حدود هزار و ۲۰۰ خودرو که اغلب مکانیزه هستند و نزدیک به ۲ هزار نیروی خدمات شهری به غیر از نیرو‌هایی که وظیفه رفت و روب شهر را برعهده دارند از شب گذشته در مناطق ۲۲ گانه مشغول به کار بوده اند.
فعالیت ۲ هزار نیروی خدمات شهری از شب گذشته/ شهرداری تهران آمادگی مدیریت وضعیت یخ زدگی را دارد

ممکن است بپسندید...