واکنش موگرینی به حمله خونین کابل

واکنش موگرینی به حمله خونین کابل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن محکومیت شدید حمله خونین کابل گفت که جنگ شمار اندکی از قدرت‌ها در افغانستان صلح را در این کشور به گروگان گرفته است.

واکنش موگرینی به حمله خونین کابل

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن محکومیت شدید حمله خونین کابل گفت که جنگ شمار اندکی از قدرت‌ها در افغانستان صلح را در این کشور به گروگان گرفته است.
واکنش موگرینی به حمله خونین کابل

ممکن است بپسندید...