پاسخ معاون شهردار به منتقدان طرح ترافیک/ مانده‌ام چه بگویم، هر ۲ گروه اشتباه می‌کنند

پاسخ معاون شهردار به منتقدان طرح ترافیک/ مانده‌ام چه بگویم، هر ۲ گروه اشتباه می‌کنند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: کسانی که فکر می‌کنند طرح جدید ترافیک بار ترافیک را افزایش می‌دهد یا ظرفیت حمل و نقل عمومی پاسخگوی مسافران جدید نیست هر دو اشتباه می‌کنند.

پاسخ معاون شهردار به منتقدان طرح ترافیک/ مانده‌ام چه بگویم، هر ۲ گروه اشتباه می‌کنند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: کسانی که فکر می‌کنند طرح جدید ترافیک بار ترافیک را افزایش می‌دهد یا ظرفیت حمل و نقل عمومی پاسخگوی مسافران جدید نیست هر دو اشتباه می‌کنند.
پاسخ معاون شهردار به منتقدان طرح ترافیک/ مانده‌ام چه بگویم، هر ۲ گروه اشتباه می‌کنند

ممکن است بپسندید...