کلیات لایحه بودجه ۹۷ کشور در مجلس شورای اسلامی رد شد

کلیات لایحه بودجه ۹۷ کشور در مجلس شورای اسلامی رد شد
کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور با اکثریت آراء از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد.

کلیات لایحه بودجه ۹۷ کشور در مجلس شورای اسلامی رد شد

کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور با اکثریت آراء از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد.
کلیات لایحه بودجه ۹۷ کشور در مجلس شورای اسلامی رد شد

ممکن است بپسندید...