از اول قرار نبود تحریم‌های اولیه آمریکا حذف شود/ در رآکتور اراک بتون نریختیم، در قلبش ریختیم!

از اول قرار نبود تحریم‌های اولیه آمریکا حذف شود/ در رآکتور اراک بتون نریختیم، در قلبش ریختیم!
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه ما اجازه مذاکره با آمریکا درباره تحریم‌های اولیه نداشتیم، گفت: هیچ عقب‌نشینی از ژنو تا وین صورت نگرفته است.

از اول قرار نبود تحریم‌های اولیه آمریکا حذف شود/ در رآکتور اراک بتون نریختیم، در قلبش ریختیم!

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه ما اجازه مذاکره با آمریکا درباره تحریم‌های اولیه نداشتیم، گفت: هیچ عقب‌نشینی از ژنو تا وین صورت نگرفته است.
از اول قرار نبود تحریم‌های اولیه آمریکا حذف شود/ در رآکتور اراک بتون نریختیم، در قلبش ریختیم!

ممکن است بپسندید...