استرالیا به یکی از قدرتهای صادرکننده تسلیحات جهان تبدیل می‌شود

استرالیا به یکی از قدرتهای صادرکننده تسلیحات جهان تبدیل می‌شود
بر اساس طرح توسعه اقتصادی ارائه شده توسط دولت استرالیا، این کشور به یکی از ۱۰ قدرت برتر جهان در صادرات تسلیحات تا سال ۲۰۲۸ بدل خواهد شد.

استرالیا به یکی از قدرتهای صادرکننده تسلیحات جهان تبدیل می‌شود

بر اساس طرح توسعه اقتصادی ارائه شده توسط دولت استرالیا، این کشور به یکی از ۱۰ قدرت برتر جهان در صادرات تسلیحات تا سال ۲۰۲۸ بدل خواهد شد.
استرالیا به یکی از قدرتهای صادرکننده تسلیحات جهان تبدیل می‌شود

ممکن است بپسندید...