سرخپوشان در جلسه فنی ایوانکوویچ

سرخپوشان در جلسه فنی ایوانکوویچ
بازیکنان پرسپولیس تمرین امروز خود را با شرکت در جلسه فنی و گوش دادن به صحبت‌های سرمربی آغاز کردند.

سرخپوشان در جلسه فنی ایوانکوویچ

بازیکنان پرسپولیس تمرین امروز خود را با شرکت در جلسه فنی و گوش دادن به صحبت‌های سرمربی آغاز کردند.
سرخپوشان در جلسه فنی ایوانکوویچ

ممکن است بپسندید...