فردا کارت آزمون دستیاری فوق‌تخصصی توزیع می‌شود

فردا کارت آزمون دستیاری فوق‌تخصصی توزیع می‌شود
رییس مرکز سنجش آموزش آموزش پزشکی از برگزاری آزمون دستیاری فوق تخصصی در روز ۵شنبه هفته جاری خبرداد و گفت: کارت ورود به جلسه این آزمون فردا توزیع می‌شود.

فردا کارت آزمون دستیاری فوق‌تخصصی توزیع می‌شود

رییس مرکز سنجش آموزش آموزش پزشکی از برگزاری آزمون دستیاری فوق تخصصی در روز ۵شنبه هفته جاری خبرداد و گفت: کارت ورود به جلسه این آزمون فردا توزیع می‌شود.
فردا کارت آزمون دستیاری فوق‌تخصصی توزیع می‌شود

ممکن است بپسندید...