قائدی فصل را از دست داد

قائدی فصل را از دست داد
قائدی ادامه بازی‌های استقلال در لیگ‌برتر را از دست داده است.

قائدی فصل را از دست داد

قائدی ادامه بازی‌های استقلال در لیگ‌برتر را از دست داده است.
قائدی فصل را از دست داد

ممکن است بپسندید...