مرکز نوآوری و شکوفایی خراسان شمالی تاسیس می‌شود

مرکز نوآوری و شکوفایی خراسان شمالی تاسیس می‌شود
سرپرست جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و استانداری خراسان شمالی و پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی صادر شد.

مرکز نوآوری و شکوفایی خراسان شمالی تاسیس می‌شود

سرپرست جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و استانداری خراسان شمالی و پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی صادر شد.
مرکز نوآوری و شکوفایی خراسان شمالی تاسیس می‌شود

ممکن است بپسندید...