نرخ سود تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان به یک درصد کاهش یافت

نرخ سود تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان به یک درصد کاهش یافت
معاون توسعه مدیریت معاونت علمی گفت: سود تسهیلات برای طرح‌های دانش بنیان در رشته‌های مصوب به یک درصد کاهش پیدا کرد.

نرخ سود تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان به یک درصد کاهش یافت

معاون توسعه مدیریت معاونت علمی گفت: سود تسهیلات برای طرح‌های دانش بنیان در رشته‌های مصوب به یک درصد کاهش پیدا کرد.
نرخ سود تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان به یک درصد کاهش یافت

ممکن است بپسندید...