نگرانی در اردوی استقلالی‌ها/ بازیکنان پیگیر وضعیت قائدی

نگرانی در اردوی استقلالی‌ها/ بازیکنان پیگیر وضعیت قائدی
بازیکنان استقلال امروز کم و بیش در جریان خبرهای تصادف قائدی بودند و حتی برای گرفتن خبرهای قطعی با توفیقی معاون ورزشی باشگاه تماس گرفتند.

نگرانی در اردوی استقلالی‌ها/ بازیکنان پیگیر وضعیت قائدی

بازیکنان استقلال امروز کم و بیش در جریان خبرهای تصادف قائدی بودند و حتی برای گرفتن خبرهای قطعی با توفیقی معاون ورزشی باشگاه تماس گرفتند.
نگرانی در اردوی استقلالی‌ها/ بازیکنان پیگیر وضعیت قائدی

ممکن است بپسندید...