پاسخ‌های زنگنه در برنامه «نگاه یک» فرار رو به جلو و وارونه‌نمایی حقیقت بود/ آقای وزیر اطلاعات غلط به مردم ندهید!

پاسخ‌های زنگنه در برنامه «نگاه یک» فرار رو به جلو و وارونه‌نمایی حقیقت بود/ آقای وزیر اطلاعات غلط به مردم ندهید!
فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در بیانیه‌ای در قبال سخنان اخیر وزیر نفت در برنامه «نگاه یک» اعلام کردند: پاسخ‌های زنگنه به سوالات مجری برنامه …

پاسخ‌های زنگنه در برنامه «نگاه یک» فرار رو به جلو و وارونه‌نمایی حقیقت بود/ آقای وزیر اطلاعات غلط به مردم ندهید!

فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در بیانیه‌ای در قبال سخنان اخیر وزیر نفت در برنامه «نگاه یک» اعلام کردند: پاسخ‌های زنگنه به سوالات مجری برنامه …
پاسخ‌های زنگنه در برنامه «نگاه یک» فرار رو به جلو و وارونه‌نمایی حقیقت بود/ آقای وزیر اطلاعات غلط به مردم ندهید!

ممکن است بپسندید...