اصلاح نظام بانکی به کجا می‌رسد؟

اصلاح نظام بانکی به کجا می‌رسد؟
لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال ۹۰-۹۱ در دولت دهم نهایی شده بود، اما به دلایلی از جمله درگیر شدن کشور با تحریم برای تصویب به مجلس ارسال نشد.

اصلاح نظام بانکی به کجا می‌رسد؟

لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال ۹۰-۹۱ در دولت دهم نهایی شده بود، اما به دلایلی از جمله درگیر شدن کشور با تحریم برای تصویب به مجلس ارسال نشد.
اصلاح نظام بانکی به کجا می‌رسد؟

ممکن است بپسندید...